Používáme cookies, abychom zlepšili vaše zkušenosti s naší stránkou. Abychom vyhověli novému e-Privacy nařízení, musíme vás požádat o souhlas s nastavením souborů cookie. Zjistěte více

Povolit soubory cookie

Zaplaťte svou objednávku do 17.7. a garantujeme doručení zdarma do 2-3 týdnů. Infolinka je v provozu Po-Pá od 8 do 13 hod.   

Obchodní podmínky online nakupování na SLF24

SMART LINE FURNITURE 24 online obchod, dostupný na https://slf24nabytek.cz/ je provozovaný společností Smart Line Furniture s.r.o. Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2 VAT:CZ11932601, Reg. no: 119 32 601

Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují pravidla pro uzavírání a plnění smlouvy o prodeji zboží (dále jen „kupní smlouva“) na webových stránkách internetového obchodu a společně se zásadami ochrany osobních údajů uzavírají smlouvu mezi zákazníkem a SLF24. Předmětem prodeje je zboží prezentované Internetovým obchodem na webových stránkách v okamžiku zadání objednávky.

Nákupem prostřednictvím internetového obchodu souhlasíte s podmínkami smlouvy uvedenými v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a se zásadami ochrany

Definice

"E-shop" nebo "Obchod" znamená obchod poskytovaný Smart Line Furniture 24 dostupný online na https://slf24nabytek.cz/.

"Webová stránka" znamená stránku dostupnou online prostřednictvím adresy https://slf24nabytek.cz/..

"Blog" znamená stránku dostupnou na https://slf24nabytek.cz/blog.

"Zákazník" a/nebo "Kupující" je osoba a/nebo subjekt prohlížející si internetový obchod, webovou stránku a/nebo blog nebo nakupující prostřednictvím online obchodu. Zákazníkem e-shopu může, ale nemusí být také "Spotřebitel", tedy fyzická osoba, která uzavírá právní obchod s podnikatelem, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností. V případě Zákazníka, který je Spotřebitelem, platí ustanovení o ochraně práv spotřebitele.

"Zboží" jsou položky zakoupené zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu.

"Zvláštní zboží" znamená Zboží vyrobené na zvláštní objednávku Zákazníka. Objednávka speciálního zboží je možná prostřednictvím online obchodu nebo přímo kontaktováním SFL24. Čekací doba na Zvláštní zboží je delší, o čemž SFL24 informuje během procesu zpracování objednávky.

Obecná ustanovení

 1. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě a na webových stránkách jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a zahrnují DPH. Cena uvedená u každého produktu nezahrnuje náklady na doručení.
 2. SLF24 si vyhrazuje právo na změnu ceny Zboží, přidávání nebo odebírání zboží, na provádění a rušení akčních kampaní. Tím však nejsou nijak omezena práva nabytá Kupujícími.
 3. SLF24 neprovádí přímý prodej v prostorách Společnosti ani v obchodní kanceláři.
 4. Vzhledem k povaze prodávaného zboží se barevné vzory, materiály a rozměry uvedené online mohou lišit od zboží, které obdržíte.
 5. Pro využívání služeb E-shopu je nutné mít zařízení umožňující přístup na internet spolu se softwarem nezbytným pro zobrazování webových stránek. Aby mohl zákazník správně používat E-shopu, měl by mít počítačové vybavení a software splňující následující minimální požadavky: prohlížeč Internet Explorer verze alespoň 6.0. nebo Firefox verze alespoň 2.0., monitor s rozlišením alespoň 1024x768, povoleny soubory cookies a JavaScript.
 6. SLF24 nenese odpovědnost za žádné potíže vyplývající z dostupnosti E-shopu, Webové stránky nebo Blogu, ale vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil hladké fungování výše uvedených zdrojů.
 7. Zákazník je povinen se ujistit, že se objednané zboží vejde do místa dodání (dům, byt, jiný prostor).
 8. SLF24 nenese odpovědnost za neprovedení nebo nesprávné provedení služeb poskytovaných na Webové stránce a/nebo E-shopu, pokud je toto způsobeno třetími stranami, zejména telekomunikačními operátory, poskytovateli telekomunikačních spojů a elektřiny.
 9. Zákazník odpovídá za své vlastní činy nebo opomenutí jiného subjektu, kterému umožní využívat Službu prostřednictvím svého účtu v E-shopu.
 10. Kupující se stává vlastníkem Zboží okamžikem dodání Zboží a zaplacením ceny včetně nákladů na dodání.

Drobné rozdíly u zboží

 1. Společnost SLF24 vynaloží přiměřenou snahu, aby zajistila, že vyobrazení a popisy zboží na našich webových stránkách jsou správné. Společnost SLF24 vynaložila přiměřené úsilí, aby co nejpřesněji reprezentovala vzhled/barvu/texturu/povrchovou úpravu našeho zboží. Zákazník však bere na vědomí a přijímá, že mezi skutečným zbožím a tím, jak se zobrazuje na našich webových stránkách, mohou existovat drobné rozdíly. Například barevné odstíny se mohou lišit, mimo jiné v důsledku rozlišení obrazovky nebo kvality vašeho zařízení či internetového připojení. Pokud má zákazník pochybnosti o barvě nebo struktuře objednaného nábytku, SLF24 umožňuje objednání vzorků materiálu.
 2. Zákazník bere na vědomí, že látky se mohou mírně lišit v barvě a odstínu. Proto nemůžeme zaručit, že barva a odstín jakéhokoli zboží budou shodné s předchozí objednávkou, vzorkem nebo způsobem zobrazení zboží na našich webových stránkách.
 3. Štítek nebo obal přijatého zboží se může lišit od obrázků na našich Webových stránkách.

Provádění objednávek

 1. Objednávky provedené prostřednictvím online obchodu lze zadávat 24 hodin denně.
 2. Kupující se zavazuje, že jeho objednávka a jakékoli další údaje, které nám poskytne, jsou správné, a neprodleně nás informuje o všech změnách v objednávce a osobních údajích souvisejících s objednávkou.
 3. Pro objednání musí Kupující vložit do košíku zboží dle vlastního výběru a následně vybrat způsob platby.
 4. Bezplatné zrušení nebo změna objednávky ze strany Kupujícího je možná do 7 dnů ode dne odeslání objednávky Kupujícím. Za tímto účelem kontaktujte SLF24 e-mailem na adresu: [email protected] nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Za zboží je možné zaplatit následujícím způsobem:
  1. kartou prostřednictvím platebního systému.
 5. Před potvrzením objednávky je Kupující informován o celkové ceně za zvolené Zboží a Doručení, jakož i o všech dodatečných nákladech (včetně nákladů na doplňkové služby, např. dopravu), které je povinen v souvislosti se Smlouvou o prodeji vynaložit. Zadání objednávky vyžaduje souhlas se Smluvními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

Zpracování objednávky

 1. Podmínkou pro vyřízení objednávky Kupujícího je uvedení pravdivých osobních a kontaktních údajů při registraci nebo při vyplňování objednávkového formuláře. Kupující tímto uděluje souhlas se zpracováním svých údajů za účelem a v rozsahu uvedeném v Zásadách ochrany osobních údajů.
 2. SLF24 informuje Kupujícího o možných datech doručení, způsobech a nákladech na dodání prostřednictvím webové stránky nebo ve zvláštní zprávě.
 3. Doručení zboží zakoupeného v obchodě SLF24 je realizováno pouze na území České republiky. Zboží z naší nabídky je zákazníkovi doručeno zpravidla do 21 pracovních dnů od data zadání objednávky. Vyřízení některých objednávek může přesáhnout výše uvedenou dobu. Existují i řady nábytku, na které si zákazník musí počkat cca 4-5 týdnů. Dodací lhůta objednávky bude potvrzena e-mailem. Dodací lhůta se počítá od okamžiku přijetí platby.
 4. Obchod doručuje objednané Zboží prostřednictvím kurýrních společností, v případě větších objednávek prostřednictvím přepravců spolupracujících přímo s výrobcem. V případě Zvláštního zboží trvá doručení kurýrem 5 až 14 pracovních dnů od data vyhotovení Speciálního zboží společností SLF24.
 5. V případě, že objednávka nemůže být provedena, bude o tom Kupující neprodleně informován a SLF24 vrátí přijaté peněžní prostředky od Kupujícího v co nejkratší době. Místo vrácení peněz může Kupující souhlasit s prodloužením doby zpracování objednávky.
 6. Zákazník obdrží doklad o koupi, tedy účtenku nebo daňový doklad spolu se zbožím nebo v elektronické podobě.
 7. Ceny zboží se mohou čas od času měnit. Cena za objednané zboží odpovídá ceně uvedené v našem internetovém obchodě v době provedení objednávky. Jakákoli příslušná DPH nebo daň z prodeje je zahrnuta v uvedené ceně. Můžeme změnit výši účtované DPH, pokud se změní sazba DPH, pokud jste zboží nezaplatili v plné výši do data změny sazby.
 8. Informace o nákladech na doručení jsou uvedeny u každého produktu prezentovaného na webové stránce a v potvrzení objednávky. Náklady na doručení jsou připočteny k objednávce a hradí je Kupující.
 9. Podrobné informace o doručení jsou k dispozici v záložce DOPRAVA na webové stránce E-shopu.
 10. SLF24 bude zákazníka informovat o jakýchkoli změnách objednávky prostřednictvím e-mailu.
 11. Při doručování Zboží přepravní společností je Kupující povinen v přítomnosti kurýra zkontrolovat, zda zásilka nebyla poškozena během přepravy. V případě poškození zásilky sepíše kupující reklamační protokol a nahlásí škodu do 24 hodin od doručení Prodávajícímu. Chybějící protokol o škodě může výrazně ztížit možnost Kupujícího uplatnit jakékoli nároky vůči Obchodu nebo kurýrní společnosti a určit osobu odpovědnou za poškození zásilky.
 12. Zvláštní zboží nebo určité zboží v limitované edici může vyžadovat zvláštní organizační pravidla pro vrácení. Pokud si kupující přeje zrušit objednávku, je žádán, aby co nejdříve kontaktoval SLF24, aby se vyhnul dodatečným provozním nákladům spojeným se zrušením.
 13. Pokud u některého Zboží omylem uvedeme nesprávnou cenu na Webových stránkách, nejsme povinni dodat Zboží za tuto cenu, pokud o tom bude Kupující informován před odesláním Zboží. Pokud je chyba odhalena před odesláním, Kupující si bude moci vybrat, zda objedná Zboží za správnou cenu, pokud ne, SLF24 vrátí Kupujícímu platbu v plné výši.

Stížnosti

 1. Kupující má právo zakoupené Zboží reklamovat.
 2. Kupující uplatňuje reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře tak, že vyplní povinná pole ve formuláři dostupném na záložce Kontakt - Reklamační formulář a dále se řídí pokyny na uvedené stránce. Pro uplatnění reklamace by měl kupující dále přiložit dokumentaci potřebnou k vyřízení reklamace podle pokynů ve formuláři.
 3. Reklamace jsou vyřizovány do 14 dnů od podání, v souladu s platnými předpisy. O způsobu vyřízení reklamace bude Kupující Prodávajícím informován telefonicky nebo e-mailem.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci v rámci záruky Prodávajícího. Kupující v rámci záruky může požadovat:
 5. uvedení zboží do stavu odpovídajícímu smlouvě a zajištění jeho bezplatné opravy,
 6. výměnu zboží za nové (pokud je oprava nebo výměna nemožná nebo vyžaduje nadměrné náklady),
 7. přiměřené snížení ceny,
 8. odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy a Reklamační řád

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Spotřebitel převzal zboží nebo kdy se zboží ujala Spotřebitelem určená třetí osoba jiná než dopravce.
 2. lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet okamžikem převzetí zboží spotřebitelem.
 3. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od kupní smlouvy, musíte o svém rozhodnutí informovat SLF24 prostřednictvím reklamačního formuláře, který je k dispozici na záložce Kontakt - záložka Reklamační formulář a podle pokynů na uvedené webové stránce). Podrobné zásady vracení a reklamace jsou uvedeny v příloze 1 těchto obchodních podmínek.
 4. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na Spotřebitele v souvislosti s Kupní smlouvou, ve které je předmětem ustanovení zboží vyrobené podle specifikace Spotřebitele, které je nezměnitelné nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.
 5. V případě odstoupení je Spotřebitel povinen vrátit zboží v původním stavu, pokud změna na něm nebyla nutná v mezích běžného zacházení se zbožím.
 6. Spotřebitel se zavazuje vrátit Zboží v původním obalu nebo jiném obalu vyhovujícím požadavkům na originální obal a vrátit Zboží v nepoškozeném stavu a nést náklady související se zajištěním dostatečné ochrany Zboží.
 7. Náklady na doručení vráceného zboží nese Spotřebitel.
 8. Spotřebitel vrátí Zboží neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
 9. Pro řádné zabezpečení vraceného zboží SLF24 doporučuje zaslat vrácené zboží zpět v bezpečném, originálním obalu nebo jiném náhradním obalu poskytujícím potřebnou bezpečnost vraceného zboží spolu s prodejním dokladem, originálem vyplněného reklamačního formuláře a další dokumenty přiložené ke zboží (např. návod, záruka apod.). V případě absence originálního obalu je Zákazník povinen vrácené Zboží zabalit způsobem umožňujícím jeho bezpečnou přepravu.
 10. Kupující může být povinen vynaložit provozní náklady spojené s ukončením objednávky. Tyto náklady mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, následující případy:
 11. Pokud Spotřebitel zvolil jiný způsob vrácení Produktu, než je nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v E-shopu, není Prodávající povinen uhradit spotřebiteli žádné dodatečné náklady, které mu tím vznikly.
 12. Kupující včetně Spotřebitele je povinen nést veškeré náklady na vrácení Zboží. Výše uvedené náklady na vrácení Zboží může Prodávající odečíst z prostředků, které mají být vráceny na účet Kupujícího v souvislosti s ukončením smlouvy.
 13. Pro vrácení Zboží zakoupeného prostřednictvím Internetového obchodu Kupující kontaktuje SLF24, aby se domluvil na vyzvednutí Zboží.
 14. Vrácení peněžních prostředků za Zboží spolu s náklady na dopravu, které Spotřebitel vynaložil při nákupu zboží, provede SLF24 do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy Spotřebitelem. Vrácení peněz bude provedeno pomocí stejných platebních prostředků, které byly použity kupujícím v původní transakci, pokud kupující nebude souhlasit s jiným řešením. Společnost SLF24 může zadržet vrácení peněz, dokud zboží neobdrží nebo dokud jí nebude poskytnut doklad o vrácení.
 15. Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku použití zboží nad rámec toho, co je nezbytné k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. To znamená, že za případné škody vzniklé nesprávným použitím zakoupeného Zboží odpovídá Kupující.
 16. SLF24 odpovídá za skryté vady dle zákonných ustanovení platných pro vztah mezi SLF24 a Spotřebitelem a SLF24 a Zákazníkem, který není Spotřebitelem.
 17. Zákazník je povinen dodržovat Reklamační řád, aby mohl efektivně komunikovat o reklamacích se SLF24.

Záruka

 1. Na zboží dostupné prostřednictvím online obchodu se vztahuje 12měsíční záruka výrobce. Vezměte prosím na vědomí, že nároky v rámci záruky se liší od nároků v záruce výrobce.

Slevové kódy

 1. Čas od času může SLF24 nabízet slevové kódy. Všechny slevové kódy se vztahují k ceně bez nákladů na doručení. Takové kódy lze použít pouze na nákupy uskutečněné prostřednictvím účtu E-shopu, pro který byl slevový kód nabídnut a zaregistrován, a nejsou převoditelné ani směnitelné za hotovost. Pokud není uvedeno jinak: kódy (1) jsou dostupné pouze pro budoucí nové objednávky zadané prostřednictvím online obchodu; (2) nelze je použít zpětně; (3) lze je uplatnit pouze jednou na zákazníka; a (4) vyprší po 12 měsících. Kupující nesmí během jedné transakce použít více než jeden slevový kód, pokud není dohodnuto jinak; pokud tak učiníme, pořadí, ve kterém jsou kódy aplikovány, je výhradně na uvážení SLF24.
 2. SLF24 si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli slevový kód, pokud se domníváme, že byl použit v rozporu s těmito podmínkami. Slevové kódy podléhají jakýmkoli dalším specifickým podmínkám, které jsou stanoveny v době zveřejnění. SLF24 si vyhrazuje právo ukončit nebo jinak upravit slevové kódy kdykoli bez předchozího upozornění.

Zvláštní pravidla pro nespotřebitele

 1. Kupující je povinen zkontrolovat veškeré Zboží ihned po převzetí a v případě jakýchkoliv námitek nám písemně oznámit poškození Zboží do 24 hodin od dodání a do 14 pracovních dnů nám musí Kupující písemně oznámit jakékoli důvody, na základě kterých tvrdí, že Zboží není v souladu s touto smlouvou. Pokud neobdržíme žádné takové oznámení, má se za to, že zboží je ve všech ohledech v souladu s touto smlouvou a bez jakýchkoliv vad, které by byly zjevné při kontrole, a má se za to, že Kupující Zboží v souladu s tím převzal.
 2. Celková odpovědnost společnosti SLF24 za cokoli (včetně naší vlastní nedbalosti) je omezena cenou zaplacenou za zboží. Za žádných okolností (včetně naší vlastní nedbalosti) neneseme odpovědnost za:

  a) ekonomické ztráty (včetně, bez omezení, ztráty výnosů, zisků, smluv, obchodu nebo předpokládaných úspor);

  b) ztrátu dobrého jména nebo pověsti;

  c) zvláštní, nepřímé nebo následné škody; nebo

  d) poškození nebo ztrátu dat.

  1. Zákazník odškodní SLF24 za všechny nároky a závazky přímo či nepřímo související s porušením této smlouvy.
  2. Tyto Obchodní podmínky představují dohodu a úplné vyrozumění mezi Zákazníkem a SLF24 s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazují veškeré předchozí komunikace nebo dohody mezi Zákazníkem a SFL24. SLF24 i Zákazník potvrzují, že nedošlo k žádným nepravdivým prohlášením a že nikdo nespoléhal na žádná předsmluvní prohlášení. Odpovědnost za nepravdivé prohlášení (s výjimkou podvodného zkreslení) ve vztahu k podmínkám této smlouvy je vyloučena.
  3. Společnost SLF24 nenese odpovědnost za jakékoli nesplnění nebo prodlení v plnění jakékoli povinnosti podle této smlouvy, pokud je selhání nebo zpoždění způsobeno okolnostmi mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně selhání telekomunikací třetích stran.

Odpovědnost

 1. Nic v těchto Obchodních podmínkách žádným způsobem neomezuje nebo nevylučuje odpovědnost SLF24 za nedbalost způsobující smrt nebo zranění osob nebo za podvod nebo podvodné zkreslování nebo za cokoli, co nelze vyloučit nebo omezit zákonem. V této části všechny reference na nás zahrnují naše zaměstnance a zastupující strany.
 2. SLF24 nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené námi, našimi zaměstnanci nebo zástupci v případě, že:
  1. nedošlo k porušení zákonné povinnosti vůči Kupujícímu ze strany SLF24 nebo ze strany kteréhokoli z našich zaměstnanců či zastupujících stran;
  2. taková ztráta nebo škoda nebyla rozumně předvídatelná (to znamená, že nebyla zřejmým důsledkem našeho porušení nebo o ní zákazník a SLF24 v době uzavření této smlouvy neuvažovali);
  3. takovou ztrátu nebo škodu způsobil Kupující, například tím, že nebyla dodržena tato kupní smlouva; nebo
  4. taková ztráta nebo poškození souvisí s podnikáním (jelikož není naším úmyslem, aby zboží zakoupené spotřebiteli bylo použito pro obchodní účely).
 3. Zákazník nese odpovědnost za jakoukoli rozumně předvídatelnou ztrátu nebo škodu, kterou utrpíme v důsledku Zákazníkova porušení této smlouvy (samozřejmě s výhradou naší povinnosti limitovat jakékoli ztráty).
 4. Společnost SLF24 nenese odpovědnost za jakékoli nesplnění nebo prodlení v plnění jakékoli povinnosti uvedené v této smlouvě, pokud je selhání nebo zpoždění způsobeno okolnostmi mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně selhání telekomunikací třetích stran.

Zpracování osobních dat

 1. Vyplněním registračního formuláře v E-shopu Kupující prohlašuje, že údaje v něm uvedené jsou správné a souhlasí s jejich zpracováním. SLF24 je povinna zpracovávat osobní údaje v souladu s adekvátními zákony a předpisy.
 2. Kupující má právo na kontrolu svých osobních údajů, možnost jejich opravy a smazání. SLF24 poskytuje každému Kupujícímu právo kontroly zpracování údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány za podmínek a způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů.

APPENDIX 1

VYŘÍZENÍ REKLAMACE/VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Chcete-li reklamovat zboží zakoupené prostřednictvím online obchodu provozovaného společností SLF24, postupujte podle níže uvedených kroků.

 1. Vyplněním formuláře dostupného v záložce Kontakt – Reklamační formulář a prostřednictvím následující adresy https://forms.gle/Goq3NRCnG2miG9jM6. SLF24 si navíc vyžádá fotodokumentaci a písemný popis pro lepší posouzení rozsahu nahlášené závady.
 2. Kupující se seznámí s pokyny vysvětlující postup reklamace či vrácení a prostřednictvím formuláře uvede správné osobní údaje včetně kontaktních údajů umožňujících SLF24 identifikovat žadatele a kontaktovat jej ohledně nahlášené vady.

SLF24 se zavazuje vyřídit reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení. Na základě úspěšné žádosti může SLF nabídnout následující služby:

 1. Poskytnout službu opravy a odstranění vady Zboží zakoupeného online (v místě doručení Zboží);
 2. Dodání náhradního dílu, jehož výměnou dojde k odstranění vady oznámené Zákazníkem;
 3. Poskytnutí slevy kvůli nepříjemnostem, které Zákazník zažil v důsledku převzetí Zboží s vadou;
 4. Vrácení peněz a vyzvednutí vadného Zboží od Zákazníka.